Regulamin Oddziału Motocyklowego TS "Unja" w Poznaniu

Regulaminy klubów i zawodów

Rok wydania: 1929

Stron: 12

Nakład: b/d

Autor: klub Unja Poznań

Opis:

Jeden z pierwszych regulaminów oddziałów motocyklowych jakie powstawały przy klubach sportowych. Klub "Unja Poznań" był prekursorem organizacji zawodów motocyklowych na torach zamkniętych w Polsce, wydany tu regulamin omawia najważniejsze aspekty organizacyjno-techniczne