Normy dla torów (S.T.R.C) Track Standards for Track Racing Courses (S.T.R.C)

Regulaminy PZM/GKSŻ

Rok wydania: 1990

Stron: 48

Nakład: 200 szt.

Autor: FIM

Opis: Tłumaczenie Norm dla Torów wg oryginału angielskiego (Załącznik 074). Zawiera działy: ogólne informacje, inspekcja i procedura homologacyjna, geometria toru, nawierzchnia).